برخي از آداب روز عيد

۱- در روز عيد بعد از نماز صبح، تا زمان نماز عيد خواندن اشراق و نوافل ديگر مكروه است و نيز بعد از نماز عيد، خواندن نوافل در عيدگاه جايز نيست.
۲- غسل نمودن،
۳- پوشيدن لباس نو و اگر نباشد بهترين لباس موجود را پوشيدن،
۴- استعمال عطر و خوشبويي،
۵- خوردن صبحانه قبل از نماز عيد فطر،
۶- رفتن از يك راه به عيدگاه و برگشتن از راه ديگر،
۷- تكبيرات عيد را آهسته بر زبان راندن،
۸- گوش دادن به سخنراني و خطبه در عيدگاه كه سنت است،
۹- دعاي بعد از نماز عيد از احاديث ثبوتي ندارد و پايبندي به آن مناسب نمي‌باشد،
۱۰- حلاليت طلبيدن در روز عيد مسأله‌اي شرعي نيست.

همچنین ببینید

حكم خريد آزاد فيش حج و عمره

سؤال: حكم فيش‌هاي حج و عمره كه مثلاً افرادي خودشان براي هر فيش هفتصد الىٰ …