كفاره‌ی شصت بار حرام كردن

سؤال:

شخصي چنين مي گويد: بر من شصت بار حرام است كه اگر به منزل فلاني بروم؛ حالا اين شخص پشيمان شده و مي‌خواهد به آن منزل برود، در اين صورت حكمش چيست؟

جواب:

اين شخص بايد كفاره‌ي قسم را ادا نمايد كه عبارت است از غذا دادن به ده مسكين يا پوشاندن لباس به آن‌ها و اگر توانايي مالي ندارد، بايد سه روز روزه بگيرد.

همچنین ببینید

حكم خريد آزاد فيش حج و عمره

سؤال: حكم فيش‌هاي حج و عمره كه مثلاً افرادي خودشان براي هر فيش هفتصد الىٰ …