بایگانی برچسب: تفسير بسم الله

تفسیر و احكام بسم الله [بخش پایانی]

احكام و مسائل تسميه و تعوذ مسأله‌ي تعوذ: مراد از تعوذ، خواندن «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» است؛ در قرآن آمده است: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ۹۸]؛ يعني: «هر گاه مي‌خواهيد قرآن تلاوت كنيد، از شر شيطان به خدا پناه جوييد.» به اجماع امت، خواندن «أعوذ بالله» قبل از تلاوت قرآن سنت است؛ خواه اين تلاوت هنگام نماز باشد، خواه خارج از آن (شرح منيه)، تعوذ فقط اختصاص به تلاوت قرآن دارد …

ادامه نوشته »

تفسير و احكام بسم الله [بخش دوم]

تفسير «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ» ﴿بِسْمِ اللهِ﴾ از سه لفظ تركيب يافته است: اوّل: حرف باء، دوم: اسم، سوم: الله. حرف باء در لغت عرب براي معاني گوناگون به كار مي‌رود از جمله‌ي آن معاني مي‌توان سه معني زير را مناسب دانسته، هر كدام را انتخاب كرد: اوّل: مصاحبت؛ يعني متصل شدن چيزي به چيزي ديگر؛ دوم: استعانت؛ يعني مدد گرفتن از چيزي؛ سوم: تبرك؛ يعني تحصيل بركت از چيزي. در مورد لفظ ”اسم“ تفصيلات …

ادامه نوشته »

تفسير و احكام بسم الله [بخش نخست]

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ ٭ شروع مي‌كنيم به نام خدايي كه بسيار مهربان و بي‌نهايت رحم كننده است ٭ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ آيه‌اي از قرآن است. همه‌ي مسلمين اتفاق نظر دارند بر اين‌كه ﴿بِسْمِ اللهِ﴾ قسمتي از آيه‌ي ۳۰ سوره‌ي نمل بوده و جزء قرآن مي‌باشد و بر اين باورند كه ﴿بِسْمِ اللهِ﴾ در ابتداي همه سوره‌هاي قرآن به جز سوره‌ي توبه نوشته شده است. در اين‌كه ﴿بِسْمِ اللهِ﴾ جزو سوره‌ي فاتحه يا ساير …

ادامه نوشته »