حکم پرورش کودکان بی سرپرست

سؤال:

زن و شوهري كه بچه‌دار نمي‌شوند، آيا جايز است كه كودكان و نوزادان سر راهي يا پرورشگاهي را به عنوان فرزند قبول كرده و به خانه بياورند؟

جواب:

پرورش فرزندان ديگران كار خوبي است؛ اما آن بچه بعد از بلوغ نمي‌تواند محرم آن زن يا مرد قرار گيرد و هم‌چنين نمي‌تواند از آنان ارث ببرد.

همچنین ببینید

حكم خريد آزاد فيش حج و عمره

سؤال: حكم فيش‌هاي حج و عمره كه مثلاً افرادي خودشان براي هر فيش هفتصد الىٰ …